Wanneer is ZZR ’21?

ZeeZeilRace 2021 vindt plaats op óf 1 tot 8 mei 2021, óf op 9 tot 16 oktober 2021. Huh, twee data? Ja!

Wij, als Orga, snappen hoe naar het is als deelnemer om niet te weten waar je aan toe bent, en ook snappen we dat het coronavirus nog veel onzekerheid met zich meebrengt. Daarom hebben we besloten om met BQ twee data en een beslismoment op 30 januari 2021 te doen. We gaan er in eerste instantie vanuit dat ZZR 2021 gewoon in mei plaats zal vinden. Maar, op het beslismoment, gaan we nog een keer goed kijken wat de ontwikkelingen rondom covid-19 zijn. Lijkt het ons op dat moment niet realistisch dat ZeeZeilRace in mei door kan gaan, schuiven we hem door naar oktober. Zo is de kans het grootst dat alles volgens plan verloopt en weet iedereen waar hij/zij aan toe is!